• Dlaczego azymut?

  Przeczytaj o projekcie

 • Terminy spotkań informacyjnych

  Sprawdź gdzie i kiedy

 • Projekt Azymut

  Znajdź swoje szkolenie lub studia!

Jesteś tutaj: Strona główna >> O projekcie
O projekcie

Projekt AzymutProjekt pn. "Azymut - nowe kwalifikacje w Łomży"  jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2013 r. - 30 czerwca 2015 r.

Grupę docelową projektu stanowi 570 osób (315 kobiet i 255 mężczyzn) dorosłych w wieku 18-64 lata, pracujących, uczących się lub zamieszkujących obszar powiatu m. Łomża w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym:

 • 170 osób bezrobotnych (90 kobiet, 80 mężczyzn),
 • 110 osób pracujących (75 kobiet, 35 mężczyzn),
 • 290 osób uczących się (150 kobiet, 140 mężczyzn).

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej u 500 osób dorosłych zamieszkujących, uczących się lub pracujących w m. Łomża poprzez poprawę dostępu do informacji o usługach edukacyjnych do końca czerwca 2015 r.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania służące osiągnięciu założonego celu:

Baza danych o usługach edukacyjnych

Baza danych będzie zawierała informacje o ofercie edukacyjnej.

Wstępna diagnoza potrzeb Uczestnika projektu

Podczas spotkania (0,5h/os.) zostanie sporządzona wstępna diagnoza potrzeb i oczekiwań klienta.

Indywidualne doradztwo edukacyjne

Będzie to kontynuacja wstępnego doradztwa edukacyjnego. Zaplanowano dwa spotkania z uczestnikami projektu (2 spotkania x 1 godzina), podczas których zostanie pogłębiona diagnoza potrzeb i możliwości edukacyjnych uczestnika. Efektem spotkania będzie sporządzenie Indywidualnego Planu Kształcenia oraz Zindywidualizowanej Oferty Edukacyjnej dla każdego Uczestnika projektu.

Doradztwo grupowe

Będzie przeprowadzone w formie czterech targów edukacyjnych, w których udział wezmą m. in. Uczestnicy projektu, przedstawiciele szkół i instytucji różnych form kształcenia.

Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów

Pomoc będzie polegała na udzieleniu Uczestnikom projektu wskazówek w trakcie korzystania z zasobów stworzonej bazy danych i udostępnieniu zebranych danych telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście. Pomoc będzie udzielana na bieżąco, w zależności od potrzeb Uczestników projektu.

Monitoring i wsparcie na każdym etapie uczestnictwa w projekcie

Zaplanowano monitoring postępu Uczestników w realizacji indywidualnej ścieżki działania oraz wsparcie w niwelowaniu barier wpływających na podjęcie i realizację procesu kształcenia prowadzony przez doradcę edukacyjnego.

 
FacebookTwitterGoogle BookmarksWyślij e-mail

Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem